حل مشکل فونت فارسی در هاست + آموزش ویدیویی

نتیجه ی جستجو تغیر LANG_ENCODING=iso-8859 به utf-8 :


آموزش وردپرس در تبریز

پشتیبانی سایت وردپرسی

بـراے دستــرسے سریع تر به سایــت، می توانــید وب سایـــت ما را بوکــمارک کنیــد .